Referat fra generalforsamling 20. Febr. 2024

Referat fra generalforsamling i PERGØ

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

den 20. Februar 2024

Man startede med spisning og underholdning med John Hatting & Gina Michaels.

Derefter startede generalforsamlingen som følger:

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lasse P. Hansen, som blev valgt.

Han takkede for valget og skulle hilse mange gange fra Hospitalsledelsen, som værdsatte bestyrelsens arbejde i PERGØ særdeles meget for “”at pleje det sociale samarbejde” på vores arbejdsplads.

2) Valg af stemmetællere

Vibeke Vestergaard Laugesen og Janne Bach Pedersen fra Stabenblev valgt.

3) Valg af referent 

Birgit Fisker Mikkelsen blev valgt.

4) Formandens beretning

Blev godkendt.

5) Seniorenes beretning

Blev gennemgået.

6) Fremlæggelse af revideret regnskab

Ole Mortensen fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

7) Budget

Ole Mortensen fremlagde budgettet, og det blev godkendt.

8) Vedtægtsændringer

Ingen.

9Fastsættelse af kontingent 

Uændret kr. 25 pr. måned.

10Valg til bestyrelsenPå valg er:

Ole Mortensen og Sara Jepsen (begge modtager genvalg)

De blev begge genvalgt.

Valg af suppleanter:

Susanne Haubjerg og Vedad Muminagic (begge modtager genvalg)

De blev begge genvalgt.

11Valg af revisor og revisorsuppleant

Holger Scott blev valgt til revisor.

Per Ibsgaard og Lasse P. Hansen blev valgt til revisorsuppleanter.

12Forslag til PERGØs arrangementer

Bestyrelsen fik mange gode forslag at arbejde videre med.

• Et foredrag med Gødstrups seniorhjælpekorps

• Julefrokost

• “Cocktail og tapas” gerne i Holstebro hvert 2. år

• Fårup Sommerland, men uden fællesspisning 

• Bunker, Rold skov

• Karen Marie Lillelund eller lignende

• Afholde generalforsamlingen i Nido / Aula / Havens Madhus

• Virksomhedsbesøg f.eks: Politigården / B&O Struer / Dilling uldundertøj /   

• Virksomhedsbesøg: Hedekaffe, Ulfborg / JBS Textile Group

• BIO-tur med spisning

• VW- & Retro-museum, Ulfborg

• Blomstermanden Johnny Haugaard, Herning

• “LEGO house” Ole Kirks Plads, Billund

• TV Midt/Vest

• Flyvestationen, Karup med spisning

• Folketinget

• Operaen & Nyhavn, København

• Svampetur

• Fisketur

• Skive Trav med spisning

• Fru Pedersens have, Vemb

• Flamingo Naturpark, Vemb

• Ditlevsdal Bison Farm, Morud, Fyn

•  

13) Evt.

Aktivt framelde sig ved ansættelse i Gødstrup

Referent: Birgit Fisker