Kære medlem.

Velkommen til personaleforeningen Pergø.dk. Hermed får du et mærkat som bevis på medlemsskab i personaleforeningen. Mærkatet sættes bagpå nøglekortet og fremvises ved handel hos indkøbsforeningens foretninger. Får du et nyt kort eller går dit mærkat i stykker, udleveres et nyt ved henvendelse til personaleforeningens sekretær eller formanden.