Referat fra generalforsamling 20. Febr. 2024

Referat fra generalforsamling i PERGØ

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

den 20. Februar 2024

Man startede med spisning og underholdning med John Hatting & Gina Michaels.

Derefter startede generalforsamlingen som følger:

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lasse P. Hansen, som blev valgt.

Han takkede for valget og skulle hilse mange gange fra Hospitalsledelsen, som værdsatte bestyrelsens arbejde i PERGØ særdeles meget for “”at pleje det sociale samarbejde” på vores arbejdsplads.

2) Valg af stemmetællere

Vibeke Vestergaard Laugesen og Janne Bach Pedersen fra Stabenblev valgt.

3) Valg af referent 

Birgit Fisker Mikkelsen blev valgt.

4) Formandens beretning

Blev godkendt.

5) Seniorenes beretning

Blev gennemgået.

6) Fremlæggelse af revideret regnskab

Ole Mortensen fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

7) Budget

Ole Mortensen fremlagde budgettet, og det blev godkendt.

8) Vedtægtsændringer

Ingen.

9Fastsættelse af kontingent 

Uændret kr. 25 pr. måned.

10Valg til bestyrelsenPå valg er:

Ole Mortensen og Sara Jepsen (begge modtager genvalg)

De blev begge genvalgt.

Valg af suppleanter:

Susanne Haubjerg og Vedad Muminagic (begge modtager genvalg)

De blev begge genvalgt.

11Valg af revisor og revisorsuppleant

Holger Scott blev valgt til revisor.

Per Ibsgaard og Lasse P. Hansen blev valgt til revisorsuppleanter.

12Forslag til PERGØs arrangementer

Bestyrelsen fik mange gode forslag at arbejde videre med.

• Et foredrag med Gødstrups seniorhjælpekorps

• Julefrokost

• “Cocktail og tapas” gerne i Holstebro hvert 2. år

• Fårup Sommerland, men uden fællesspisning 

• Bunker, Rold skov

• Karen Marie Lillelund eller lignende

• Afholde generalforsamlingen i Nido / Aula / Havens Madhus

• Virksomhedsbesøg f.eks: Politigården / B&O Struer / Dilling uldundertøj /   

• Virksomhedsbesøg: Hedekaffe, Ulfborg / JBS Textile Group

• BIO-tur med spisning

• VW- & Retro-museum, Ulfborg

• Blomstermanden Johnny Haugaard, Herning

• “LEGO house” Ole Kirks Plads, Billund

• TV Midt/Vest

• Flyvestationen, Karup med spisning

• Folketinget

• Operaen & Nyhavn, København

• Svampetur

• Fisketur

• Skive Trav med spisning

• Fru Pedersens have, Vemb

• Flamingo Naturpark, Vemb

• Ditlevsdal Bison Farm, Morud, Fyn

•  

13) Evt.

Aktivt framelde sig ved ansættelse i Gødstrup

Referent: Birgit Fisker

Referat fra generalforsamling 27. februar 2023

Referat fra generalforsamling i PERGØ – Vildbjerg Sports- og Kulturcenter den 27. Februar 2023

Vi startede med spisning og underholdning med Anders og Bent Bro. Derefter startede generalforsamlingen som følger:

1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Lasse P. Hansen, som blev valgt. Han takkede for valget og skulle hilse mange gange fra Hospitalsledelsen.

2) Valg af stemmetællere Susanne Andersen, Tove Watson og Bente Svejgaard blev valgt.

3) Valg af referent Birgit Fisker Mikkelsen blev valgt.

4) Formandens beretning Blev godkendt.

5) Seniorenes beretning blev gennemgået.

6) Fremlæggelse af revideret regnskab Ole Mortensen fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

7) Budget Ole Mortensen fremlagde budgettet, og det blev godkendt.

8) Vedtægtsændringer Ingen indkomne forslag.

9) Indkomne forslag: Q8 Det er en aftale, som man har arvet fra Personaleforeningen PEHOC i Holstebro. Det er ikke muligt for nye medlemmer i PERGØ at blive oprettet ved Q8. HR afdelingen bruger megen tid på at kontere pengene fra medlemmerne til Q8 og PERGØ. Derfor er emnet blevet taget op, hvor det blev besluttet ved afstemning at afslutte samarbejdet med Q8 snarest.

10) Fastsættelse af kontingent Uændret kr. 25 pr. måned.

11) Valg til bestyrelsen. På valg er: Dorthe Hvisthule, Heine Kristiansen og Heidi Hansen (alle 3 modtager genvalg) De blev alle tre genvalgt.

12) Valg af suppleanter: Susanne Haubjerg (modtager genvalg) og Karen Kolby (modtager ikke genvalg) Susanne blev genvalgt og 2 personer opstillede til den ledige plads. Vedo Muninagic blev valgt med 73 stemmer. Karina Rafn Henriksen fik 42 stemmer. 1stemme var blank.

13) Valg af revisor og revisorsuppleant Per Ibsgaard og Lasse P. Hansen.

14) Forslag til PERGØs arrangementer. Bestyrelsen fik mange gode forslag at arbejde videre med. Eks.vis cirkusrevy,Københavnertur, fisketue,vandretur, ladywalk i Agger., juletræsarr. tur til Struer Bio, vinsmaging

15) Evt. Der arbejdes med afhentning af Bio-billetter i Gødstrup. Dette er efterfølgende blevet som følger: Man kan købe BIG BIO ved Louise i Staben i Gøstrup på hverdage. Der kan også hentes billetter i høreklinikkens åbningstider i Holstebro.

Referent: Birgit Fisker og Dorthe Hvisthule